›› Home ›› Nieuws

Keuring van de elektrische installatie bij verkoop van uw woning

4 november 2016

Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.

Let op: als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen. Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 125 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd. Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Let op: Binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop moet de installatie opnieuw gekeurd worden. Dit moet niet gebeuren door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Als de werken nog niet klaar zijn, kan uitstel aangevraagd worden bij de FOD Economie.


Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen.

Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.


Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/keuring-van-uw-elektrische-installatie-arei

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics:       Accepteren       Weigeren       Meer info